Jag har med tiden specialiserat mig på att tälja naturtrogna djur i trä. Jag arbetar för det mesta i naturlig storlek och täljer helst figurerna i lind. Jag behåller den skurna ytan som den är utan att putsa den, vilket tillsammans med den detaljerade målningen ger liv åt fiskarna.

Fiskar