Insekter
Jag har med tiden specialiserat mig på att tälja naturtrogna djur i trä. Jag arbetar för det mesta i naturlig storlek men insekterna lämpar sig bäst att göra rejält uppförstorade. Jag behåller helst den skurna ytan som den är utan att putsa den, vilket tillsammans med den detaljerade målningen ger liv åt insekterna.