Jag arbetar regelbundet som lärare på nivå från universitetskurser till kvälls- och veckoslutskurser för diverse uppdragsgivare. Jag genomför även egna kurser i hantverks- och naturämnen.

För lärare i träslöjd kan jag erbjuda ämnesfortbildning i traditionell hemslöjd med fokus på arbete i rått trä. Hör av er och diskutera önskemål och möjligheter. Jag kommer gärna och håller kursen hos er.

Kurser