Under främst sommarhalvåret leder jag natur-vandringar vid flera av Östergötlands förnämsta fågellokaler och naturreservat. Min specialitet är fåglar, men den unika livsmiljö som Östersjön utgör står mig också varmt om hjärtat, varför jag gör ett flertal båtturer i den Östgötska skärgården med duktiga skeppare.

Dessa båtturer fokuserar brett på fåglar, växter, marin ekologi och äldre skärgårdskultur. En del av turerna finner du på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida under "Natur och kulturguidningar". Jag skräddarsyr även guidade naturupplevelser utifrån gruppers speciella önskemål.
Välkommen med er förfrågan.

Naturguidning