En stor del av min produktion går till fasta naturutställningar. Mina alster finns bland annat representerade på Naturum vid Omberg och Hornborgasjön och i "Vätternrummet" mellan Hästholmen och Ödeshög. Förutom att tillverka fåglar, fiskar och andra djur i trä till utställningar så producerar jag även hela utställningar med montrar och övrig gestaltning.

Naturinformation